Uitdagende vraagstukken omzetten naar doordachte communicatieoplossingen.
En zo opdrachtgevers helpen hun merk effectief uit te bouwen.
Dat is waar Synecom goed in is en met plezier aan werkt.
Adviseren en begeleiden op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.
Gedegen en scherp, met creativiteit en resultaat.

Opdrachtgevers

Synecom werkt(e) zowel voor het bedrijfsleven als de publieke sector. Ons klantenbestand is divers,
onze ervaring breed en uiteenlopend. Opdrachtgevers kunnen daarvan profiteren.

Onderwijs en Jeugd

Amsterdam School of Real Estate
Balans, vereniging voor ouders met kinderen met LOG-stoornissen
Basisschool De Ark
Basisschool De Waterlelie
Corbulo College
Da Costaschool
François Vatel vmbo
Ga voor Gezond met Sportlets i.s.m. NIGZ en Nickelodeon
Gymnasium Haganum
Mae, techniekprogramma voor vmbo-meisjes
Maerlant-Lyceum
Ministerie van Onderwijs (Studiekeuze vo-scholieren)
Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs
Onderwijsbureau Hollands Midden
Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel
P. Oosterleeschool
Prinses Ireneschool
Provincie Zuid-Holland (Monumenten)
Stichting Boor
Stichting Elan gespecialiseerd onderwijs
Stichting Lezen & Schrijven
Stichting VO Haaglanden
Techniektalent.nu i.s.m. diverse ROC’s
Van Hoogstratenschool
Vrijeschool De Meiboom
VO Platform Den Haag e.o.
Veurs Voorburg vmbo

Projectontwikkeling en Bouw

Amstelkwartier, Amsterdam
Archipel Living, Den Haag
Blauwhuiskwartier, Dordrecht
Brediuslocatie, Amsterdam
Claasen Coatings
De Oude Touwfabriek, Oudewater
De Jacobus, Amsterdam
De Vlietoevers, Voorburg
European Space Innovation Centre, Noordwijk
Haagse Houtzicht, Den Haag
Ockenrode, Den Haag (nu Triora)
Terras OP ZUID, Amsterdam
Verschoor – schilders, bouwers en installateurs
Yays Bickersgracht, Amsterdam
Zuidkolk, Delft

Zorg en Medisch

Arbo Unie Nederland
Exogen (inmiddels Smith en Nephew)
Fujisawa (inmiddels Astellas Pharma)
Ministerie van Volksgezondheid (Elektronisch Kind Dossier)
Nederlandse Transplantatie Stichting
Netherlands Bonebank Foundation
OZF Achmea
Stichting Bio Implant Services
Teletrust

Innovatie, Energie en Dienstverlening

ID-NL, innovatie platform voor en door ondernemers
Holland Innovation
Nederlandse Vereniging voor Bodemenergie
NewSkool
Portal Warmtepompen & Energieopslag
Punt & Van de Weerdt
World Startup Factory

Multiculturaliteit en Diversiteit

Fona, informatietelefoon voor allochtone families
Mae, techniekprogramma voor vmbo-meisjes
Stichting Lezen & Schrijven
Stichting PitZtop
Sportieve Opening Parlementaire Jaar
Techniektalent.nu i.s.m. diverse ROC’s

Een greep uit ons werk

Archipel Living

promotie nieuwbouwappartementen

promotieplan | logo en projectstijl | communicatiematerialen | website | (online) advertentiecampagne | publiciteit | invulling en organisatie verkoopbijeenkomst

Wijzer aan de Amstel

werving nieuwe leerkrachten

Elan

werving nieuwe leerkrachten

Van Hoogstraten School

herpositionering en werving nieuwe leerlingen

herpositioneringsplan | logo en huisstijl | communicatiematerialen | website | schoolgids

Corbulo College

herpositionering en werving eersteklassers

herpositioneringsplan | logo en huisstijl | communicatiematerialen | website | wervingscampagne | styling in- en exterieur | interne communicatie | invulling en organisatie Open Dag

Zuidkolk

promotie nieuwbouwappartementen

promotieplan | logo en projectstijl | communicatiematerialen | website | (online) advertentiecampagne | publiciteit | invulling en organisatie verkoopbijeenkomst

Basisschool De Ark

werving nieuwe leerkrachten

wervingsplan | communicatiematerialen | organisatie en uitrol wervingscampagne

NewSkool | slim detacheren

herpositionering en werving nieuwe medewerkers en opdrachtgevers

herpositioneringsplan | logo en huisstijl | website | communicatiematerialen | (online) wervingscampagnes | tekstproducties | advies en ondersteuning bij projecten

Maerlant-Lyceum

opening vernieuwde schoolgebouw door oud-leerling Mark Rutte

format openingsbijeenkomst | invulling en organisatie ism RVD en gemeente Den Haag | communicatiematerialen | publiciteit

François Vatel vmbo

herpositionering en werving eersteklassers

herpositioneringsplan | logo en huisstijl | communicatiematerialen | website | wervingscampagne | styling in- en exterieur | interne communicatie | invulling en organisatie Open Dag

Het Blauwhuiskwartier

promotie woningbouwproject

promotieplan | logo en projectstijl | website | communicatiemiddelen | advertentiecampagne off- en online| publiciteit | invulling en organisatie start verkoop

Sportieve Opening Parlementaire Jaar

evenement dat brug slaat tussen politiek en maatschappelijke thema’s

publiciteit | advies bij invulling en organisatie | communicatiematerialen

Basisschool De Ark

aanscherpen profilering en vergroten ouder- en leerlingbetrokkenheid  

logo en huisstijl | website | schoolplan creatief vertalen | schoolapp | videoproducties

Basisschool De Waterlelie

versterken profilering en vergroten ouder- en leerlingbetrokkenheid

schoolgids | kalender | communicatiematerialen | infographic schoolplan

Veurs Voorburg vmbo

herpositionering en werving eersteklassers

herpositioneringsplan | logo en huisstijl | communicatiematerialen | website | wervingscampagne | styling in- en exterieur | interne communicatie | invulling en organisatie Open Dag

VO Platform Den Haag e.o.

communicatie rondom overstap leerlingen Aloysius College naar veertig andere middelbare scholen

strategisch advies | concept en realisatie publicatie scholenaanbod | invulling en organisatie scholenmarkt | communicatiematerialen | website

VO Haaglanden

realisatie website

ontwikkelen concept | vorm en content | bouw site

Haagse Houtzicht

promotie nieuwbouwproject

promotieplan | logo en projectstijl | website | communicatiematerialen | publiciteit | invulling en organisatie start verhuur

Vrijeschool De Meiboom

herpositionering en werving nieuwe leerlingen

herpositioneringsplan | communicatiematerialen | organisatie en begeleiding wervingscampagne en Open Dag

De Oude Touwfabriek

fabrieksterrein wordt karakteristieke woonwijk

promotieplan | projectstijl | communicatiematerialen | website | styling | advertentiecampagnes | organisatie open dagen en ontvangsten speciale delegaties | gedenkboek | virtuele tour

VO Haaglanden

speciale leerlingenbijeenkomst ivm strategisch plan 2016-2020

format bijeenkomst | invulling en organisatie |inhoudelijke aansturing sprekers | communicatiematerialen | videoproductie | publiciteit

Maerlant-Lyceum

herpositionering en jaarlijkse werving nieuwe brugklassers

herpositioneringsplan | communicatiematerialen | wervingscampagne brugklassers | styling gebouw | open dag | website | schoolgids | advies en ondersteuning bij projecten

De Vlietoevers

promotie nieuwbouwplan

promotieplan | logo en projectstijl | communicatiematerialen | website | organisatie verkoopbijeenkomst | (online) advertentiecampagne | publiciteit | communicatie kopers en omwonenden

Verschoor | schilder bouwers installateurs

verandertraject: van drie aparte bedrijven naar één organisatie

strategisch plan | logo en huisstijl | communicatiematerialen | website | styling in- en extern| interne communicatie | tekstproducties

Specifieke onderwijsprojecten

Onze werkzaamheden zitten vaak op het snijvlak van onderwijs en communicatie.

Projectvoorbeelden

Vmbo-leerlingen van ‘allochtone’ afkomst werven voor techniekopleidingen in samenwerking met ambassadeurs op het mbo

Ondersteuning nationale scholenactie op gebied van gezonde voeding

Vmbo-leerlingen begeleiden bij sectorkeuze opleiding

Opzet, uitrol en publicatie met aanbevelingen over hulplijn voor ‘allochtone’ families

Vmbo-oriëntatieprogramma ontwikkelen om meisjes te stimuleren voor techniek te kiezen

Werkzaamheden voor landelijke oudervereniging primair onderwijs

Nieuwe producten ontwikkelen (oa een masterclass taal)

Online studiekeuzetool voor schoolverlaters ontwikkelen en toetsen met leerlingen, decanen, mentoren en werkveld

Marktverkenning voor nieuwe onderwijsproducten

Wervingstrajecten leerlingen/studenten/leerkrachten

Tekstproductie en -redactie (strategische plannen, schoolplannen, etc.)

Organisatie open dagen, meelopen en proefstuderen

Workshops over studiekeuze | missie & visie | cv en portfolio

Coaching en begeleiding oa studiekeuze, stage, solliciteren en arbeidsmarkt

Matchingsgesprekken

Interim werkzaamheden

Etc.

Wat doen we?

We denken mee met onze opdrachtgevers op strategisch gebied, ontwikkelen communicatieconcepten
en -campagnes en maken en onderhouden de middelen die daaruit voortkomen.
Onze adviezen zijn altijd maatwerk. Onze kennis, ervaring en creativiteit zetten we in
om tot de meest effectieve en passende aanpak voor onze opdrachtgever te komen.

positionering en profilering | logo en huisstijl | websites | social media | wervingscampagnes
informatie- en promotiemateriaal | teksten en publicaties | videoproducties | arbeidsmarktcommunicatie | publiciteitstrajecten
organisatie (online) bijeenkomsten | communicatieworkshops | projectmanagement | interimwerkzaamheden

Onze aanpak

intake en plan van aanpak

ontwikkelen en produceren

implementeren en resultaat

evalueren en aanscherpen

bewaken en onderhoud

meedenken en vernieuwen

Communicatiemanagement

Communicatiemanagement betekent voor Synecom starten met het bepalen van een duidelijke strategie en aanpak. Daarna stemmen wij met onze opdrachtgevers af hoe wij de taakverdeling inrichten om onze plannen gezamenlijk effectief te kunnen uitvoeren. Wij streven altijd naar hoge kwaliteit en maximaal resultaat.

Een sterk team

Synecom wordt geleid door Corien Duvekot en Mariëtte Zoetmulder. Beiden ervaren communicatieprofessionals, die elkaar uitstekend aanvullen en samen een sterk team vormen. Afhankelijk van de aard van de opdracht en het type klant werken we nauw samen met experts op het gebied van grafisch ontwerp en vormgeving, fotografie, webdevelopment, (multi)media producties, drukwerk, styling, social media, etc. We bieden een full servicepakket en één aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers.

Meestal trekt Synecom langere tijd op met opdrachtgevers. Als partners die gezamenlijk de communicatievraagstukken aanpakken. We zijn betrokken, creatief en scherp. We kunnen snel schakelen, denken oplossingsgericht en geven praktische ondersteuning.

strategische en creatieve sparringpartner | conceptontwikkelaar en producent | procesaanjager en -begeleider

doelgericht

scherp

deskundig

creatief

daadkrachtig

corien
mariette

Corien Duvekot

Corien begon met de lerarenopleiding en studeerde aansluitend Nederlands in combinatie met Communicatie & PR. Ze heeft een veelzijdige loopbaan met vele raakvlakken in het onderwijs. Zo was ze bij de Haagse Hogeschool onder meer hoofd PR & Voorlichting, stagebegeleider op de Pabo en docent bij de opleiding Communicatie. In de communicatieadvieswereld werkte ze aan verschillende omvangrijke projecten voor ministeries, gemeenten, non-profitorganisaties en opdrachten voor het bedrijfsleven.

Samenwerken, inspireren en coachen zijn haar op het lijf geschreven. Optrekken met opdrachtgevers, samen ervoor gaan, doelgericht en op zoek naar oplossingen. Vanuit inhoud en deskundigheid.

De kracht van de samenwerking met Mariëtte zit vooral in de vanzelfsprekendheid en de aanvulling die zij ten opzichte van elkaar hebben.

Mariëtte Zoetmulder

Naast kunstgeschiedenis studeerde Mariëtte Communicatie & PR. Na enkele jaren ervaring aan klant- en bureauzijde, startte zij een eigen communicatieadviesbureau. Ruim twintig jaar ervaring hebben van haar een doorgewinterde communicatiegeneralist gemaakt.

Sinds tien jaar werkt ze samen met Corien. Ze ontmoetten elkaar destijds bij het PR-bureau waar Corien werkte en zij stage liep. Daar werd de basis gelegd voor hun vriendschap en latere samenwerking.

Mariëtte’s ervaring en interesse zijn breed en divers. Haar aanpak is doortastend en tactisch en ze bezit een scherp oog voor inhoud en vorm. Organisaties helpen, enthousiasmeren en in beweging brengen om doelgericht en effectief te communiceren. Daar ligt haar passie.

Benieuwd wat Synecom voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Corien
M 06 22 78 41 70
E duvekot@synecom.nl

Mariëtte
M 06 22 51 76 68
E zoetmulder@synecom.nl

Adres
Van Bergenstraat 4
2583 CS Den Haag


KvK Den Haag 27367897
algemene voorwaarden